ദേശീയപാതയില്‍ വീണ്ടും ചരക്ക്‌ലോറി മറിഞ്ഞു

ദേശീയപാതയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ലോറി അപകടമാണിത്.

തൃശൂര്‍: ദേശീയപാത ചെമ്പൂത്രയില്‍ ചരക്ക് ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസത്തിനിടെ മണ്ണുത്തി – പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ലോറി അപകടമാണിത്. റോഡ് തകര്‍ന്നതും സൂചന ബോര്‍ഡുകള്‍ ഇല്ലാത്തതും മൂലം ഈ പാതയില്‍ അപകടങ്ങള്‍ പതിവാണ്. ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷമാണ്.