തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പ്രകടനപത്രികയില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാനായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മതേതരമായ പുതിയ ആഘോഷങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരണമെന്നും നിര്‍ദേശം വന്നിരുന്നു. പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയവരുമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

തൃശൂര്‍: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പ്രകടനപത്രികയില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാനായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. നവകേരളം പടുത്തുയര്‍ത്തുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യം . നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയാണ് കേരള പര്യടനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തൃശൂരില്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേരള പര്യടനം 11 ജില്ലകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. നിരവധി ആവശ്യങ്ങളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചകളും കേരളപര്യടനത്തിനിടെ നടന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ ശാക്തികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു. കായികപരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയര്‍ന്നു. വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. മതേതരമായ പുതിയ ആഘോഷങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരണമെന്നും നിര്‍ദേശം വന്നിരുന്നു. പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയവരുമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.