കോട്ടക്കലിൽ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ചു

 

കോട്ടക്കൽ: കോട്ടക്കലിൽ തായിഫ് മാൾ ബിൽഡിങിൽൽ തീ പിടുത്തം. അഗ്നിശമന സേന, പൊലീസ്,നാട്ടുകാർ തീയണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു