അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാന വിലക്ക്​ജൂലായ് 31 വരെ നീട്ടി

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളുടെ വിലക്ക് ജൂലായ് 31 വരെ നീട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഒഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഉത്തരവിറക്കി

കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ, എയർ ബബിൾ കരാർ പ്രകാരമുള്ള വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഡി.ജി.സി.എ അറിയിച്ചു. കൊവിഡിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 15 മാസമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനസർവീസ് നിറുത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.