മൂന്നാറില്‍ മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് പതിനായിരത്തിലേറെ സഞ്ചാരികള്‍

 

ദീപാവലി അഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാറിലെത്തിയത്. ഹൈഡല്‍ ടൂറിസം സെന്‍ററുകളിലും സഞ്ചാരികളുടെ വന്‍ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്