ഖത്തറില്‍ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം പുതിയ രൂപത്തിലാക്കുന്നു

ഖത്തര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവും പുനുരുപയോഗ യോഗ്യവുമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ബാങ്കുകള്‍, മറ്റ് പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങള്‍, മാളുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മന്ത്രാലയം രണ്ട് തരം വേയ്സ് ബോക്സുകള്‍ നല്‍കും. അതതിടങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ രണ്ടായി തരം തിരിച്ച് തന്നെ ബോക്സില്‍ നിക്ഷേപിക്കണം. ഒരു ബോക്സില്‍ ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്നി

 

  1.      

 

ക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറില്‍ പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള മാലിന്യങ്ങളായ പേപ്പറുകള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്, ലോഹ വസ്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവയും. ഇത്തരം പുനരുപയോഗ മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനായി മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക സംഘത്തെയും വാഹനങ്ങളും നിയോഗിക്കുകയും റീസൈക്ലിങ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങള്‍ മാത്രമായി മറ്റൊരു സംഘവും ശേഖരിച്ച് നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യും.

പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി  നടത്തിയ ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാങ്ക്, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍, മാളുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.