കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുത്തു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 517 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 209 പേരാണ്. 7 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 1424 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്‍റൈന്‍ ലംഘിച്ചതിന് ഒരു കേസും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

 

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

 

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 22, 7, 2

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 150, 106, 1

കൊല്ലം സിറ്റി – 91, 5, 1

കൊല്ലം റൂറല്‍ – 175, 0, 0

പത്തനംതിട്ട – 14, 14, 0

ആലപ്പുഴ- 17, 14, 0

കോട്ടയം – 2, 3, 0

ഇടുക്കി – 5, 8, 0

എറണാകുളം സിറ്റി – 0, 0, 0

എറണാകുളം റൂറല്‍ – 1, 0, 0

തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 4, 3, 2

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 5, 4, 1

പാലക്കാട് – 2, 1, 0

മലപ്പുറം – 4, 4, 0

കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 2, 4, 0

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 5, 4, 0

വയനാട് – 1, 0, 0

കണ്ണൂര്‍ – 2, 22, 0

കാസര്‍ഗോഡ് – 15, 10, 0