നിയമസഭ ചേരാൻ ഗവർണർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു

നാളെ നിയമസഭ ചേരുന്നതിന് ഗവർണർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. കർഷക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനായിരുന്നു നിയമസഭ ചേരാനിരുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ഗവർണർ.