കാരയ്ക്കയിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകടത്താൻ ശ്രമിച്ച  സ്വർണം പിടികൂടി.

കരിപ്പൂർ: കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ കാരയ്ക്കയിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകടത്താൻ ശ്രമിച്ചതുൾപ്പെടെ 268 ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർകോട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ബഷീർ (34), മുഹമ്മദ് കാസിം (27) എന്നിവരെ കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ്‌ചെയ്തു.കാസർകോട് പെരിയ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് കാരയ്ക്കയിലും ചോക്ലേറ്റിലുമായി ഒളിപ്പിച്ച് സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇൻഡിഗോ എയറിന്റെ ദുബായ്-കോഴിക്കോട് വിമാനത്തിലാണ് ഇയാൾ കോഴിക്കോട്ടെത്തിയത്. 90 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഇയാളിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തത്. സ്വർണത്തിന് നാലുലക്ഷം രൂപ വിലവരും.ഷൂസിലും വസ്ത്രത്തിലുമായി ഒളിപ്പിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് കാസിം സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. 178 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഇയാളിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിന് 9.2 ലക്ഷം രൂപ വിലവരും.