പാചക വാതക വില വർധിപ്പിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത്​ വീണ്ടും പാചക വാതക വില വർധിപ്പിച്ചു. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന്​ 25 രൂപയാണ്​ കൂട്ടിയത്​. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ സിലിണ്ടറിന്​ വില 801 രൂപയായി. പുതിയ വില വ്യാഴാഴ്ച നിലവിൽ വന്നു.

രാജ്യത്ത്​ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലവർധനക്കൊപ്പം അടി​ക്കടിയുള്ള പാചകവാതക വില വർധനയും ജനങ്ങൾക്ക്​ ഇരുട്ടടിയാകും.

ഡിസംബർ ഒന്നിനും 16നും 50 രൂപ വീതം കൂട്ടിയിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം 25 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതിന്​ ശേഷം ഫെബ്രുവരി 14ന്​ സിലിണ്ടറിന്​ 50 രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം 100 രൂപയാണ്​ പാചകവാതകത്തിന്​ ഇതോടെ വർധിച്ചത്​.