സ്വർണ വില കൂടി.

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് വില കൂടി. പവന് 440 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില 33,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 4165 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്‍റെ വില.

32,880 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്‍റെ വില. പതിനൊന്നു മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.