എൻ.സലീന നിര്യാതയായി

റിട്ട. ലക്ചറർ എൻ.സലീന തിരൂർ: എസ്.എസ്.എം പോളിടെക്നിക്കിലെ റിട്ട. ലക്ചറർ തിരൂർ തെക്കുംമുറിയിലെ നിഷാത്ത് വീട്ടിൽ എൻ.സലീന (72) അന്തരിച്ചു. തിരൂർ എം.ഇ.എസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ മുൻ ചെയർമാൻ എ.മൊയ്തീൻ കുട്ടിയുടെ ഭാര്യയാണ്.

മക്കൾ: സനൽ ബാബു ( എഞ്ചിനിയർ,യു.എസ്.എ), ബേബി സപ്ന (യു.എസ്.എ), ഷെഹസാബ് (എഞ്ചിനിയർ, മസ്ക്കറ്റ് ) മരുമക്കൾ:സിബു.ബി.കുട്ടി (എഞ്ചിനിയർ, യു.എസ്.എ), ഡോ.നഷ(മസ്കറ്റ്).