കിഴക്കേ പുരക്കൽ പുഷ്പ നിര്യാതയായി

പുറത്തൂർ ദുബൈ പീടികക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന കിഴക്കേ പുരക്കൽ പുഷ്പ (58) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: ഭാസ്കരൻ.

മക്കൾ: ധനേഷ് (കണ്ണംകണ്ടി പൊന്നാനി), ധന്യ, ദിവ്യ മരുമകൾ:

ദൃശ്യ