സംസ്ഥാന സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാദമിയുടെ സിവില്‍ സര്‍വീസ് കോച്ചിങ്ങിന് അപേക്ഷിക്കാം

മലപ്പുറം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ, പൊന്നാനി കേന്ദ്രത്തില്‍ (ഐ.സി.എസ്.ആർ) 2024-2025 റഗുലർ ബാച്ചിലേക്കുള്ള സിവില്‍ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
http://kscsa.org. എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഏപ്രില്‍ 27 വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

200 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. പ്രവേശനപരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ 28ന് രാവിലെ 11 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു വരെ സിവില്‍ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ, പൊന്നാനി ഈശ്വരമംഗലത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കരിയർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ചില്‍ വെച്ച്‌ നടക്കും. 2024 ജൂണ്‍ മൂന്നിന് ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യത, പ്രവേശന പരീക്ഷാ സിലബസ്, ഫീസ് നിരക്ക്, ഫീസ് ഇളവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ http://kscsa.org. എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ഹോസ്റ്റല്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കരിയർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച്‌, കരിമ്ബന, ഈശ്വരമംഗലം പി.ഒ, പൊന്നാനി, പിൻ- 679573 ഫോണ്‍: 0494 2665489, 8281098868, 8848346005, 9846715386, 9645988778. പി.എൻ.എക്‌സ്. 1282/2024