നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഒരവസരം കൂടി; ഫല പ്രഖ്യാപനം 16 ലേക്ക് മാറ്റി

ന്യൂഡൽഹി > കോവിഡ് മൂലം നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഒരവസരം കൂടി നല്‍കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശം. കോടതിയുടെ പുതിയ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് നീറ്റ് ഫലപ്രഖ്യാപനം 16ലേക്ക് മാറ്റി.

ഇന്നായിരുന്നു(12 ഒക്ടോബർ) നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫല പ്രഖ്യാപനം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ കഴിയാത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കാേടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. കൺടെയ്ന്മെന്റ്  സോണുകളിലായതിനാല്‍ പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ കഴിയാതെ പോയ കാര്യം കോടതിയെ ഹര്‍ജിക്കാര്‍ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.