കുഴൽപണം പിടികൂടി

ഇടുക്കി: കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ 50 ലക്ഷത്തിന്റെ കുഴൽപണം പിടികൂടി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കാറിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു പണമാണ് പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ പാണ്ട്യൻ എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എക്സൈസിന്റെ വാഹനപരിശോധനക്കിടെ പിടിയിലായ ഇയാളെ കുമളി പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.