ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോളിങ് ശതമാനം, ആകെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ എണ്ണം

കൊണ്ടോട്ടി- 78.28, 205261, 160686

ഏറനാട്- 77.68, 179786, 139660

നിലമ്പൂര്‍-75.23, 225356, 169539

വണ്ടൂര്‍- 73.65, 226426, 166784

മഞ്ചേരി- 74.30, 206960, 153783

പെരിന്തല്‍മണ്ണ-74.66, 217959, 162737

മങ്കട-75.17, 218774, 164454

മലപ്പുറം- 74.78, 211990,158536

വേങ്ങര- 69.87, 185356, 129518

വള്ളിക്കുന്ന്- 74.46, 198814, 148039

തിരൂരങ്ങാടി- 74.03, 197080, 145905

താനൂര്‍- 76.59, 196087, 150193

തിരൂര്‍-73.23, 229458, 168052

കോട്ടക്കല്‍- 72.38, 216480, 156698

തവനൂര്‍-74.38, 199960, 148744

പൊന്നാനി- 69.58, 205291, 142843

 

ജില്ലയില്‍ 7189 എ.എസ്.ഡി വോട്ടുകള്‍

 

ജില്ലയില്‍ സ്ഥലത്തില്ലാത്തവര്‍, സ്ഥലം മാറിപോയവര്‍, മരിച്ചവര്‍ എന്നീ വിഭാഗത്തില്‍ (എ.എസ്.ഡി) പ്പെട്ട 7189 പേര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു. മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ താഴെ.

 

കൊണ്ടോട്ടി- 108

ഏറനാട്- 56

നിലമ്പൂര്‍-1022

വണ്ടൂര്‍- 584

മഞ്ചേരി- 89

പെരിന്തല്‍മണ്ണ-218

മങ്കട-543

മലപ്പുറം- 64

വേങ്ങര- 286

വള്ളിക്കുന്ന്- 233

തിരൂരങ്ങാടി- 528

താനൂര്‍- 1273

തിരൂര്‍-891

കോട്ടക്കല്‍- 518

തവനൂര്‍-355

പൊന്നാനി- 421