വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക വില വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി: പാചകവാതക വില വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചു. വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക വിലയാണ് ഇരുട്ടടി പോലെ വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഓയില്‍-വാതക കമ്പനികള്‍ വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറിന് 43.50 രൂപയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

ഇതോടെ ദില്ലിയില്‍ 19 കിലോ ഭാരമുള്ള വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 1736.50 രൂപയായിരിക്കും വില. കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം 75 രൂപയുടെ വില വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ഗാര്‍ഹിക എല്‍പിജിക്ക് വില വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.