പതിവുപോലെ ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: പതിവുപോലെ ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 30 പൈസയും ഡീസലിന് 37 പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 105 രൂപ 18 പൈസയും, ഡീസലിന് 98 രൂപ 35 പൈസയുമായി.

കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 103 രൂപ 12 പൈസയും, ഡീസലിന് 96 രൂപ 41 പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് 103 രൂപ 57 പൈസയും, ഡീസലിന് 96 രൂപ 68 പൈസയുമായി. കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഡീസലിന് 2.97 രൂപയും, പെട്രോളിന് 1.77 രൂപയുമാണ് കൂട്ടിയത്.