സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുറവ്.

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുറവ്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 37,600 രൂപയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തില്‍ നിന്നും പവന് 240 രൂപയാണ് കുറവ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 4700 രൂപയാണ് വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞതാണ് കാരണം. ഔണ്‍സിന് 1,879.08 ഡോളറില്‍ ആണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വില. ദേശീയ വിപണിയില്‍ 10 ഗ്രാം തനിത്തങ്കത്തിന്റെ വില 0.43ശതമാനംകുറഞ്ഞ് 50,546 രൂപയിലെത്തി. സമാനമായ വിലയിടിവ് വെള്ളിവിലയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 38,840 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 4,730 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഒക്ടോബര്‍ 27നാണ് സ്വര്‍ണ വില ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ എത്തിയത്. അതേസമയം സെപ്റ്റംബറില്‍ സ്വര്‍ണ വില പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.