ചേന്ദലൂർ അസൈനാർ നിര്യതനായി.

താനാളുർ: താനൂർ ചെള്ളിക്കാട് സ്വദേശിയും താനാളൂർ ചേനിയാർ പാടത്ത് താമസക്കാരനുമായ ചേന്ദലൂർ അസൈനാർ (57) നിര്യതനായി. ഭാര്യ: ജമീല.


മക്കൾ: സലാം (സൗദി ) അബ്ദുൽ അസിസ്, ഉമ്മു സൽമ, സമീന , സമീറ
മരുമക്കൾ : ശരീഫ് (പാണ്ടിമുറ്റം) ഫാറുഖ് (വലിയ പാടം) സാബിർ (അന്നാര ) ഹസീന,
സഹോദരങ്ങൾ: സൈതലവി, പരിദ്, മുഹമ്മദ് കുട്ടി, അലി, ഫാത്തിമ, സൈനബ