യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ച നിറമരുതൂരിൽ പ്രസിഡൻ്റ് സിപിഎമ്മിന്

തിരൂർ: നിറമരുതൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പി പി സൈതലവി പ്രസിഡന്റ്.

യുഡിഎഫ് അംഗം ആബിദ ടീച്ചറുടെ വോട്ട് അസാധുവായതിനെ തുടർന്നാണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സിപിഐ എമ്മിന് ലഭിച്ചത്